Aanpassingen?

Vraag:  Antwoord: 

Is het mogelijk dat jullie aanpassingen voor ons in het programma doorvoeren?

Jazeker: Doordat wij telkens luisteren naar de wensen van onze gebruikers wordt het programma telkens nog weer beter!

 

Een van de voorbeelden hiervan zijn onze recente aanpassingen in de koppeling tussen het Uitleen-programma en de WebCatalogus. Mede door de Corona-crisis zijn deze aanpassingen in een stroomversnelling geraakt.

Zie ook: Garantie & Onderhoud

Backup?

Vraag:  Antwoord: 

Is het mogelijk om regelmatig een backup van de gegevens te maken?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om de data veilig te stellen zodat deze, om welke reden dan ook, niet verloren zullen gaan.

Continuiteit?

Vraag:  Antwoord: 
Onlangs is Bytewings gestopt met de levering en aanpassing van het uitleenprogramma Spelio en het bedrijf BSV vraagt tegenwoordig hoge kosten voor support en aanpassingen. Hoe voor zien jullie de continuiteit en kostenverloop van jullie werkzaamheden?

Wij komen zelf uit de wereld van het speelotheek gebeuren en weten dat de financiƫle middelen niet onbeperkt zijn.

Tevens betreffen onze inkomsten uit deze werkzaamheden niet onze primaire broodwinning zodat wij al die jaren dezelfde prijzen hanteren en niet verwachten dat wij deze nu opeens zullen gaan verhogen.

Voor het waarborgen van de continuiteit wordt regelmatig de sources van de programmatuur veiliggesteld zodat verschillende mensen daarover kunnen blijven beschikken.

Het gehele speelotheek gebeuren ligt ons nauw aan het hart zodat de verwachting is dat we hier nog lang mee door zullen gaan......

Gegevens overzetten?

Vraag:  Antwoord: 

Wij hebben onze gegevens al op een pc staan: kunnen jullie deze overzetten naar het nieuwe programma?

Jazeker, wij hebben de mogelijkheid om gegevens vanuit verschillende file-formaten te importeren in ons programma.

Instructie?

Vraag:  Antwoord: 
Is het mogelijk dat wij instructie krijgen bij het gebruik van het programma?

Ja, dat is mogelijk maar veelal niet nodig.

Door het feit dat de hoofdschermen zo nauw aansluiten bij de hoofdfuncties van een speelotheek kan iedereen, ook de ergste digibeet, zonder enige scholing met het progamma aan de slag.

Standaard wordt bij het programma een help-file van wel 400 A4-tjes meegeleverd + is het mogelijk om d.m.v. verschillende diapresentaties zonder enige drempel kennis te nemen van het programma.

Omdat ook alle functies d.m.v. autorisaties afgeschermd kunnen worden kan voorkomen worden dat onervaren medewerkers fouten met enige impact maken.

Internet aanluiting nodig?

Vraag:  Antwoord: 
Is het nodig om een internet aansluiting in de speelotheek te hebben om met het computerprogramma uit te lenen?

Nee, voor het gebruik van alleen het computerprogramma is geen internet aansluiting benodigd. 

Dit heeft de volgende voordelen:

  • Bij internet-uitval kan je gewoon doorwerken;
  • Geen internet-kosten;
  • Onmogelijk dat internet-hackers bij de gegevens kunnen komen.

Maximum aantal gebruikers?

Vraag:  Antwoord: 

Met hoeveel gebruikers mag en kan er tegelijkertijd gebruikgemaakt worden van het programma?

 Het aantal gebruikers is ongelimiteerd. 

Meerdere lidmaatschappen per Lid?

Vraag:  Antwoord: 

Is het mogelijk om meerdere, verschillende soorten, lidmaatschappen per lid te hebben?

Ja, binnen ons systeem is het mogelijk dat een Lid/Verantwoordelijke verschillende Lidmaatschappen heeft. Bij sommige speelotheken worden de lidmaatschappen toebedeeld aan het Kind, ook dat is binnen ons uitleen-systeem mogelijk.

Support?

Vraag:  Antwoord:
Leveren jullie tijdens en na ingebruikname ook support? Ja, standaard leveren wij 3 maanden garantie op fouten in de software. Deze support kan, desgewenst, jaarlijks verlengd worden d.m.v. het Onderhouds-contract.

Thuis werken?

Vraag:  Antwoord: 

Is het mogelijk om thuis ook met het programma de gegevens bij te werken?

Bijvoorbeeld voor het toevoegen van speelgoed en de leden-administratie?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om thuis werken, o.a:

  • Synchronisatie d.m.v. het programma van de data nadat deze thuis aangepast zijn;
  • Gebruik van OneDrive voor opslag/backup van de data.