Onderdelen module

Met deze module is het mogelijk om de onderdelen waaruit een artikel bestaat zo compleet mogelijk te houden.

Veel artikelen bestaan uit meerdere onderdelen. Wanneer een onderdeel mist of kapot geraakt kan dit het gebruik van het artikel nadelig beïnvloeden. Zodoende is het streven om het uit te lenen artikel zo compleet en netjes mogelijk te houden. Bij menig uitleen-organisatie is hier bij de medewerkers en de leden hier veel aandacht voor en kost het veel tijd en communicatie om het artikel zo compleet mogelijk te houden.

Met deze module is het mogelijk om de verantwoordelijke van iedere zoek- of kapot geraakt onderdeel te traceren en daarop aan te spreken c.q. financiële consequenties er aan te verbinden. Tevens kan het artikel (tijdelijk) uit de roulatie genomen worden om het eerst weer compleet te maken door het onderdeel bij te bestellen en/of er via de lener er voor te zorgen dat het onderdeel weer terug komt.

Praktijkvoorbeeld:

  • Bij een doos Duplo zitten vaak bouw-instructie boekjes waar in detail vermeld staat hoe een auto, vliegtuig of huis gebouwd moet worden. Als een essentieel onderdeel of het instructie-boekje ontbreekt is het spelen minder aantrekkelijk of zelfs nutteloos.