Garantie

Op de geleverde software wordt standaard 3 maanden garantie verleend.

Iedere onvolkomenheid in het programma wordt in deze periode kostenloos gerepareerd.

Het is mogelijk om deze periode te verlengen door het afsluiten van een onderhoudscontract:

Onderhoudscontract

Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten zodat de garantie verlengd wordt en het tevens mogelijk is om wijzigingsverzoeken in te dienen en mee te groeiƫn met de aanpassingen van het uiteleen-programma.

Onder het onderhoudscontract wordt verstaan:

 • Telkens de beschikking over de nieuwste versie van de software zodat de gebruikersorganisatie automatisch meegroeit met de software;
 • Automatische verlenging van de garantie;
 • Telkens de beschikking over de nieuwste versie van de documentatie, dia-presentaties etc;
 • Ondersteuning bij allerhande 'problemen' die direct met het programma te maken hebben;
 • Mogelijkheid om wijzigingsverzoeken in te dienen;
 • Invloed op de prioriteit bij het doorgevoerd krijgen van de aangegeven wijzigingsverzoeken. (Periodiek wordt een lijst met wijzigingsverzoeken rondgestuurd waar iedere klant, met een onderhouds-contract, de eigen prioriteit van aan kan geven. De gezamenlijke prioriteit die alle klanten aan de verzoeken geven bepalen in hoge mate welke zaken als eerste worden opgepakt en in een nieuwe versie verwerkt worden);
 • Start van het contract kan op iedere willekeurige dag in het jaar plaatsvinden;
 • Standaard periode van het contract is 1 jaar en staat vermeld op de factuur;
 • Het onderhoudscontract wordt automatisch verlengd.
  Opzegging dient 1 maand voor het einde schriftelijk/per email te geschieden;

ps: Het wordt aanbevolen om bij aanschaf van het computerprogramma een onderhoudscontract af te sluiten zodat men direct van bovenstaande voordelen kan profiteren.

LET OP: Indien een bestaande klant van achteraf besluit een onderhoudscontract af te sluiten wordt 50% van de onderhoudskosten vanaf de datum van aanschaf van de software tot aan de start-datum van het onderhoudscontract alsnog in rekening gebracht.