Op de geleverde software wordt standaard 3 maanden garantie verleend.

Iedere onvolkomenheid in het programma wordt in deze periode kostenloos gerepareerd.

Het is mogelijk om deze periode te verlengen door het afsluiten van een onderhoudscontract.