Geen opleiding nodig

Omdat de hoofdfuncties nauw aansluiten bij de standaard handelingen binnen iedere Speelotheek is er geen opleiding nodig.

Hoofdfuncties cirkel

Bij iedere Demo of Introductie wordt telkens aangetoond dat ons programma te gebruiken is zonder enige scholing.

Zodoende is het inwerken van een nieuwe medewerker dankzij ons computerprogramma tot een minimum beperkt. De uitvoerige instructies van vroeger waarbij uitgelegd moest worden welke gegevens waar en op welke momenten ingevoerd moesten worden kunnen nu achterwege blijven.

Voor nadere informatie zie de hoofdfuncties.